Hipoterapia

I. Zajęcia hipoterapeutyczne o bardzo szerokim zakresie dla
a. dzieci w wieku przedszkolnym
b. dzieci w wieku szkolnym
c. młodzieży
d. osób dorosłych
e. osób starszych
II. Psychopedagogiczne jazdy konne dla

a. dzieci
b. młodzieży
c. dorosłych
d. osób starszych

III. Zajęcia przy koniku
a. grupowe
b. indywidualne
BO NIE MUSISZ JEŹDZIĆ JEŚLI NIE CHCESZ

IV. Rytmika z konikiem

ZAJĘCIA BARDZO WSZECHSTRONNE Z UWYPUKLENIEM ĆWICZEŃ KSZTAŁTUJĄCYCH ZDOLNOŚĆ KONCENTRACJI UWAGI
w grupowe z elementami
a. profesjonalnej rytmiki
b. woltyżerki
c. umuzykalnienia
d. jazdy konnej
e. hipoterapii
d. i...zabawy
DETERMINUJĄCE ROZWÓJ UMYSŁOWY, PSYCHICZNY, EMOCJONALNY, FIZYCZNY, SPOŁECZNY, KSZTAŁTUJĄCE POPRAWNĄ WYMOWĘ...ZAJĘCIA NAPRAWDĘ WSPANIAŁE DLA DZIECKA!!!
I...BARDZO DYSCYPLINUJĄCE!

V. Wakacyjne pobyty u koników
w zależności od potrzeb

VI. Wolontariat

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ POD NADZOREM OSÓB WYKWALIFIKOWANYCH