Emisja Głosu

Kurs Emisji Praktycznej
Program adresowany jest do wszystkich osób zainteresowanych prawidłowym emitowaniem głosu a przede wszystkim do tych, dla których głos jest narzędziem pracy czyli:
  • nauczycieli: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół wyższych, szkół muzycznych i innych
  • księży i osób duchownych
  • dziennikarzy
  • prelegentów
  • logopedów
  • trenerów sportu
  • i innych osób zainteresowanych
Kurs składa się z trzech stopni – każdy obejmuje 30 godzin.
I stopień „Świadomie pracuj głosem” - dotyka zagadnień technicznych
II stopień „Poznaj możliwości swojego głosu” - dotyka zagadnień naukowych
III stopień  „Emisja głosu jako sztuka dla Ciebie i innych” - dotyka zagadnień artystycznych
Każdy stopień kursu powinien kończyć się certyfikatem. Każdy stopień można powtarzać dowolną ilość razy wg potrzeb, ale warunkiem przyjęcia na II st. jest ukończenie I st., a warunkiem przyjęcia na III st. jest ukończenie II st.
Niezmiernie istotnym elementem programu jest nacisk na ćwiczenia praktyczne – wszystkie zagadnienia poruszane na zajęciach będą przeniesione na praktykę.
Wśród ogromu wiedzy na temat prawidłowego wydobywania dźwięku którą nabyć można dzięki podręcznikom zauważalny jest deficyt rzetelnej praktyki którą wprowadzać musi instruktor – stąd uwypuklenie terminu "praktyczny".
Program wychodzi naprzeciw potrzebom przede wszystkim nauczycieli, który borykają się z własnymi niedomaganiami – chrypą, zmęczeniem, częstymi infekcjami gardła, niekiedy bezradnością wobec błędów emisyjnych, ponadto pracują w bardzo trudnych warunkach czyli w suchych, zamkniętych pomieszczeniach, z dużą grupą osób (uczniów), w środowisku pełnym kurzu i pyłów (np. kredy), w trybie wielogodzinnym bez odpoczynku dla głosu. Dyżury szkolne – na szkolnych korytarzach z ogromnym nasileniem hałasu – dodatkowo i bardzo znacznie obciążają aparat głosowy.
Kurs obejmuje wdrażanie świadomości, że nauka prawidłowej emisji głosu to PROCES DŁUGOTRWAŁY I ŻMUDNY wymagający powtarzalności ćwiczeń, cierpliwości ale DAJĄCY KOMFORT, POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA, POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA w tym pracy.
Prawidłowo mówiący i śpiewający nauczyciel przekazuje dobre nawyki uczniom.
Prawidłowa emisja głosu to dobro, które powinno stać się udziałem każdej osoby pracującej głosem, mówiącej dużo i głośno.
Uczestnicy kursu po jego trzech stopniach będą potrafili:
1. Podpierać, wysyłać i ostatecznie formować dźwięk
2. Uzyskają właściwe ustawienie głosu
3. Koordynować pracę mięśni antagonistycznych i wszystkich części ciała odpowiedzialnych za prawidłową emisję
4. Rozpoznawać właściwą emisję oraz emisję niewłaściwą
5. Wzbudzać pracę rezonatorów niezbędnych do prawidłowego emitowania głosu
6. Diagnozować własne błędy emisyjne
7. Odnajdują estetykę własnego głosu w kontekście jego wysokości i barwy
8. Uzyskają podstawowe umiejętności z zakresu dbałości o swój głos i codziennej higieny głosu
9. Pozyskają znaczną poprawę w komunikacji ze słuchaczami (uczniami, studentami, wiernymi) itd.
10. Odnajdą, na własnym przykładzie, związek emisji głosu z własnym życiem zawodowym, społecznym, rodzinnym, emocjonalnym itd.
Pozyskanie w/w umiejętności zaowocuje większym poczuciem bezpieczeństwa, polepszeniem jakości pracy, zmniejszy znacznie poziom zmęczenia całodzienną pracą głosu, da podstawy do dalszego poprawiania własnej emisji głosu-pozwoli być lepszym mówcą, śpiewakiem i...słuchaczem
MOTTO-uczenie się prawidłowej emisji to proces długotrwały ale:
! nigdy nie jest za późno by go rozpocząć
! zawsze będziesz mieć coś do doskonalenia bo trwa on przez całe życie
! tylko od ciebie zależy czy zaczniesz pracę nad głosem i będziesz go rozwijał czy zatrzymasz się w miejscu i wkrótce będziesz go uwsteczniał
!dobrze czuć się z własnym głosem oznacza dobrze czuć się z własnym ciałem
! koordynacja ciała i umysłu jest kluczem do prawidłowej emisji głosu

 

Konsultacje medyczne:
  • Specjalista medycyny rodzinnej, pulmonolog-Wojciech Czajkowski
  • Specjalista chorób wewnętrznych-Katarzyna Sewruk